Ogłoszono III nabór wniosków o dotacje dla firm na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2...

Read More

Ogłoszono konkurs o dotacje dla firm na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2...

Read More

Planowany nabór wniosków w Podziałaniu Kredyt na innowacje technologiczne w lipcu 2016 r.

W podziałaniu 3.2...

Read More

Ogłoszono konkurs o dotacje dla firm na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Wnioski o dotacje przyjmowane będą w terminie: od 7 grudnia 2015 do 29 stycznia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podn...

Read More
cash1g

Zbliża się termin naboru wniosków dla działania Kredyt na innowacje technologiczne

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków POIR, ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne planowane jest na 3 listopada 2015 roku. Rozpoczęcie naborów planowane jest od 7 grudnia 2015...

Read More
cash1g

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach działalności innowacyjnej

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach działalności innowacyjnej...

Read More
cash1g

Kredyt na innowacje technologiczne

To rodzaj dofinansowania, dzięki któremu możliwa jest spłata części zaciągniętego w banku kredytu na wdrożenie innowacyjnych technologii...

Read More